Holter EKG Yazılım

Değerlendirme genel görünüm

Kaydediciden indirilmiş EKG verilerin analizinden hemen sonra 24 saat kayıtın özeti mümkündür. Tüm patolojik vurular, patolojik vuruların değerleri özellikle zaman ve süre noktasına göre belirtilir.Kalp hızı trendi grafiği aynı anda isteğe bağlı seçilebilir patoloji ile görüntülenir. Bir fare tıklaması (bakınız turuncu işaret ) ile ilgili EKG örneği tüm önemli göstergelerle birlikte doğrudan tekrar çağrılabilir. Patoloji trend eğrisi eş zamanlı gösterimi ile aynı tipin devamı olaylara çabucak erişilmesini sağlar.Seçilmiş sonuçların çabuk doğrulamasını sağlayan geniş editör fonksiyonlu kullanıcı arayüzü ile açık bir yapıdır.Ayrıca QT analiz ve Atrial Fibrilasyon algılama mümkündür.

Örnekler

EKG örneğinin durumu - aslında uzun epizot (örn. taşikardi) değerlendirilmesi ile - herhangi bir zamanda görüntülenebilir. Rapor için isteğe bağlı olarak EKG bölümleri yazdırma hızı ve çözünürlüğüyle birlikte seçilip işaretlenebilir.

Trend EKG

İlgili bölümler işaretlenebilir, edit edilebilir veya direkt basılabilir. Bir ölçüm metodu ile bir EKG rahatlıkla ölçülebilir.Trend-EKG ile 24 saat Holter-EKG tam anlamıyla gözden geçirilebilir.

Template analiz

Analizi yapılmış Morfoloji sınıfları ("templates") görünüm sıklığı ve endikasyon tipi ile birlikte gösterilir. Bireysel morfoloji sınıfları düzenlenebilir veya özetlenebilir. Modifiye parametreleri ile kaydedilen EKG ‘nin yeni bir analizi her zaman mümkündür.

Komple EKG

Değerlendirme yapılırken isteğe bağlı olarak kayıtlı EKG’nin daha uzun bir bölümünün bir bakış altında incelenmesi mümkündür.Ekranda genlik ve hız konfügürasyonu ile tek veya iki kanal modunda tüm 24 saatlik EKG’nin otomatik kayma ile gözden geçirilmesi mümkündür. Bireysel ya da çeşitli örneklerin edit edilmesi mümkündür.

ST analiz

ST segment analiz sonuçları bir trend eğri olarak görüntülenir. Analiz, ayrıca ölçülen ST örnekleri 3000 adede kadar kaydeder.Sistem birbirine uygun çıktı seçenekleri ile ST trend göstergesi ve ilgili sürekli EKG nin doğrudan tahsisi ile bu örneklerin geniş ekran seçeneklerini destekler. Ayrıca ölçüm değerlerini düzenlemek ve belirli bir ST davranışı olan EKG bölümlerini aramak mümkündür.

HRV analiz

Hem süre spektrumunda hem de frekans spektrumunda kalp hızı değişkenliğinin incelenmesi ritm holter custo tera yazılımının yüksek çözünürlüklü ECG analizi sayesinde tam takip edilebilir. Tüm standart trendler (örn. SDNNS, ANN5, RMSSD, pNN50) görüntülenir. İlginç pozisyonlara uyan EKG hemen görüntülenir. İki boyutlu bir "scatter plot" ardışık RR aralıklarının zaman davranışını gösterir.

Kalp pili analizi

Kayıt cihazı tarafından kaydedilen kalp pili vuruları zaman durumuna göre analiz edilir ki burada bireysel kalp pili verileri (ek frekans, frekans penceresi vb.) göz önünde bulundurulur. İlave olarak kalp pili vurusuna karşılık gelen bir kas kaynaklı cevap izleyerek vuru olup olmadığını inceler. Uygun edit yapıldıktan sonra (özet, trend ve seçili örnekler) gösterilir.

Copyright © 2018 |   www.agmmedikal.com Web Tasarım : | www.dikmenweb.com